מנחים וכותבים

מנחי קבוצות יקרים,

"מנחים וכותבים" נועדה להיות מרחב למידה לכולנו. היא כוללת בתוכה שלושה מדורים. כפי שתראו, מדובר בשלושה אופנים שונים של ידע. כאנשי מקצוע אנחנו אמונים על שפה אקדמית אך בה בעת אנו יודעים שיש לה מגבלות… אנחנו הראשונים שנראה כיצד קבוצה נאחזת בשפה אחת ברורה ומסרבת לאפשר לידע הטמון בין המילים לצאת לאוויר העולם.

המרחב האינטרנטי מעודד את כולנו לא רק ליצור אלא גם להביא את היצירה שלנו אל העולם. האתגר לשמור על משמעת מקצועית ואיכות יצירה בתוך המדיום הזה אינה דבר של מה בכך.
אנחנו מבקשים לשמור בתוך "מנחים וכותבים" על כתיבה שיש בה משמעת (אתית, מדעית, תרבותית – כתיבה מקצועית לעומת כתיבה תרפויטית שנועדה לפורקן). אין הדבר אומר שנשאר בתחום חוקי ה- APA בלבד. השיח האינטרנטי מאתגר אותנו לקדם את הביטוי לעשייה המקצועית, להרחיב את המנעד שלנו ולאפשר שיח בין תרבותי שיש בו משמעת מצד אחד וחופש מצד שני.

אתם מוזמנים לשלוח למדורים השונים חומרים למזכירות העמותה isragrouptherapy@gmail.com

דילוג לתוכן