מקבץ דצמבר 2018

מקבץ

דבר המערכת 12 2018

הנה יוצא לאור עוד גליון של "מקבץ". אמנם שאיפת המערכת היא להוציא לאור שני גיליונות כל שנה, אך הואיל והעבודה על כתב העת מתבצעת רוב רובה בהתנדבות, לעתים צצים אילוצים שמעכבים אותה. ולמרות הקשיים, בגליון זה אנחנו ממשיכים להתפתח ולפרסם מאמרים המשוחחים זה עם זה ומשלימים זה את זה.
הגליון נפתח בשלושה מאמרים הקשורים לטיפול בילדים ובנוער. הראשון מתאר עבודה קבוצתית עם הורים, השני עוסק בדינמיקה המאפיינת את מקום העבודה של המורים, והשלישי מתאר עבודה עם קבוצה של מתבגרים.
סוגיות של תקשורת הדדית ומאפשרת נדונות במאמר של ד"ר שולמית אורין ופרופ' סמדר בן אשר, העוסק בקבוצות הדרכה להורים הפועלות בגישת אדלריאנית. המטרה של קבוצות אלה היא להקנות להורים פרקטיקות דמוקרטיות על פי הגישה ההומניסטית של אדלר, ולצורך זה מביא המאמר ניתוח מקרה בוחן, הלקוח ממחקר גדול יותר, של קבוצת הורים, בוחן את השיח הדליברטיבי-דמוקרטי שהתנהל בה, וממפה את האתגרים הניצבים בפני התכניות להכשרת מנחי קבוצות מסוג זה.
המאמר של פלג דור חיים מתאר עבודה קבוצתית עם צוותי מורים בבתי ספר, ומדגים כיצד ניתן להסביר עימותים ושיתוק קבוצתי בעזרת פרדוקסים קבוצתיים מובנים. המחבר מציע דרכי פעולה המתחשבות במבנה הפרדוקסלי של המשבר, ומדגים את גישתו בסיפורי מקרה. הוא חותם את המאמר בהמלצות לעבודה ייעוצית.
מאמרה של תמר קיכלי בורוכובסקי מציג טיפול קבוצתי ביבליותרפי פסיכואנליטי עם נערים ממוצא אתיופי שהתבצע בעזרת שירי ראפ-היפ-הופ. המאמר מראה כיצד שילוב בין זוויות הראייה השונות סייע לזהות ולתת שם לתרבות הנערים, ותרם לתהליך של בניית זהותם.
שלושת המאמרים הללו מדגישים את האפשרות לשלב בעבודת ההנחיה והטיפול הקבוצתי כלים נוספים – הפרדוקס, השיח הדליברטיבי, והשירים שנכתבו והולחנו ברוח תרבות הנוער האתיופי. כלים אלה פורשים יריעה רחבה של אפשרויות, חלקן מסורתיות וחלקן חדשות, המשתלבות בהנחיה ובטיפול בהתאם להקשר של הקבוצה ומטרותיה.
בדומה למאמר על קבוצות ההנחיה להורים, גם מאמרן של אלה סטולפר ואפרת ציגנלאוב, על קבוצות מקבילות, מתייחס לתכניות להכשרה של מנחים. המאמר מתאר מקרה שבו פעלו במקביל שתי קבוצות הכשרה אשר התפצלו מקבוצה אחת גדולה יותר. בעזרת מודל קונספטואלי של התפתחות תאומים, מציגות הכותבות תופעות מרכזיות המתקיימות בקבוצות ה"תאומות", ודנות במשמעויות המשתמעות מהשוואה זו לתהליכים של הכשרת מנחים.
שני המאמרים הנוספים בגליון עוסקים בתהליכים של פרידה וסיום בקבוצה הטיפולית. מאמרה של יעל דורון, שכותרתו "פרידה חטופה", מתאר טווח של התרחשויות המתגלגלות בקבוצה ללא הכנה מוקדמת. הבנת הדינמיקה המובילה לפרידה מאפשרת למנחה ולחברי הקבוצה להתמודד עם החוויה המורכבת שהיא מזמנת, ועם התקופה הקשה שבאה בעקבותיה. תהליך ההתמודדות של המנחה ושל חברי הקבוצה מספקים הזדמנות ללמידה שיש בה ערך רב למשתתפים, כל אחד ממקומו הוא.
את הגליון חותם מאמרה של ד"ר רונית ביסון, העוסק גם הוא במורכבות של הפרידה, כחוויה אנושית שאינה פשוטה לאף אדם. המאמר מתאר את הפרידה כשלב קשה אך משמעותי בכל קבוצה, ובהקשר הטיפולי במיוחד, ומציע מסגרת חשובה של סיום הטיפול הקבוצתי הדינמי, על הפוטנציאל הטמון בו לצמיחה והתפתחות.
הגליון הנוכחי מקיף "מעגל התפתחות" המקביל כמעט למהלך החיים השלם של אדם. הוא מציג מאמרים המתייחסים להורות וילדות, לצוותי בית הספר ולעבודה עם בני נוער. המאמרים על הכשרת המנחים עוסקים בשלב ההתפתחות וההבשלה כאנשי מקצוע, והמאמרים על הפרידה והסיום משלימים את הרצף בהתייחסם לתהליכים של סגירה, השלמה, והתבוננות לאחור על תהליכים אישיים וקבוצתיים. כך, כמו תמיד, זהו מסע המשלב למידה מניסיון של אחרים עם עיבוד של תהליכים המהדהדים לכל אחד בתוך נפשו פנימה.
עוד נשתף אתכם, כי לאחר הגליון הבא נערוך גליון מיוחד שיוקדש לכנס המדעי השמיני של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי. כנס זה צפוי להתקיים בספטמבר 2019, ונושאו יהיה "הבטוח והמתהווה במרחב הקבוצתי". המאמרים בגליון יתבססו על ההרצאות והסדנאות שיינתנו בכנס, או לחליפין יודפסו בו מאמרים שעל בסיסם יינתנו ההרצאות בכנס.

אנו מאחלים לכולכם קריאה מהנה!

טל אלון & ד"ר דניאל ווייסהוט

מאמרים במקבץ

דילוג לתוכן