אסיפה כללית 31.3.22

הנחיית קבוצות תמונה גנרית ארכיון

אסיפה כללית 31.3.22

הזמנה
לאסיפת חברים כללית
אסיפה כללית הנחיית קבוצות

יום חמישי 31.3.2022 

בין השעות 19:30-20:45

מפגש  ZOOM

(קישור יישלח לקראת מועד האסיפה)

חברי/ות וידידי/ות העמותה,

אנו מתכבדים להזמינכם לאסיפה כללית של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

במפגש נסכם את פעילות העמותה בשנה שחלפה, ויוצגו דו"חות פיננסיים של העמותה. נדבר על תכניות העמותה לשנת 2022. הצגת העשייה מהווה הזדמנות טובה גם להוקיר את כל העושים במלאכה בעמותה.

 

בתכנית:

19:15 התכנסות

19:30 פתיחת האסיפה הכללית*:

  • אישור יו"ר אסיפה כללית והצגת מתווה האסיפה
  • בחירת חבר/ה נוסף/ת לוועדת ביקורת
  • הצגת דו"חות פיננסים 2021 ואישורם
  • הצגת דו"ח וועדת ביקורת 2021 ואישורו
  • תוכניות להמשך

20:45 נעילת אסיפה

 

לתשומת לב: רק חברות/חברי העמותה בשנת 2022 יוכלו להשתתף בהצבעות.

*הערה:
על פי תקנון העמותה, האסיפה הכללית לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות 25% ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, בשעה 19:30, רשאית היא להתחיל בדיונים ולקבל החלטות אף אם פוחת מספר הנוכחים.
לא התכנס המניין האמור, תתקיים אסיפת החברים, יהיה מספר הנוכחים אשר יהיה, בשעה 20:00 והיא תהייה חוקית בכל מנין שהוא.

 

בברכה,
יו"ר העמותה, אביחי אבידור
וחברי וועד העמותה

 

 

נא ללחוץ על הקישורים להלן לעיון בדוחות 2021:

 

הרשמה

המפגש אינו כרוך בתשלום אך יש להירשם אליו מראש!

דילוג לתוכן