הצטרפות לעמותה

הצטרפות לעמותה להנחיית קבוצות

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי מהווה בית לחברי/ות הקהילה המקצועית העוסקים/ות בקבוצות, מנחים/ות ומטפלים/ות, אנשי/נשות חינוך ובריאות, שעולם הקבוצות בנפשם/ן ובלב עשייתם/ן

חבר(ה) בעמותה יכול(ה) להיות אחד מהבאים:

מתוך תקנון העמותה:
א. מוסמך או סטודנט (שנה ב' ואילך) בתוכנית להכשרת מנחי קבוצות ו/או טיפול קבוצתי.
ב. איש מקצוע בעל ניסיון מעשי והדרכה מתאימה בתחומים העוסקים בקבוצות.

הפנייה לבקשת חברות:

א. תכלול מילוי שאלון העמותה, תעודות מקצועיות ואקדמיות וקורות חיים מלאים.
ב. בהעדר תעודה הפנייה תגובה בהמלצה של חבר עמותה/מנחה מקצועי מוכר.

חריגים:

מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים הנ"ל יידונו בנפרד.

* הטבה מיוחדת לסטודנטים שנה ב' – שנת חברות בתעריף מוזל! לפרטים נוספים 

הטבה מיוחדת לנרשמים!

חברי עמותה ומצטרפים חדשים, המשלמים דמי חבר, יקבלו מנוי שנתי דיגיטלי ל"מקבץ", כתב העת המקצועי של העמותה. זאת בנוסף לתעריפים המיוחדים בפעילות העמותה (כנסים ואירועים).

דמי חברות לשנה (החברות היא לשנה קלנדרית – מתחילת ינואר עד סוף דצמבר).

דמי חבר – 320 ₪ לשנה.

דמי חבר לסטודנט לתואר ראשון, או בתוכנית דו שנתית להנחיית קבוצות/גמלאי – 260 ₪ לשנה.

דמי חבר לסטודנט שנה ב' בתוכנית להכשרת מנחי קבוצות ו/או טיפול קבוצתי – 75 ₪ לשנה.

הרשמה לשנתיים, משתלמת במיוחד! 

חבר מן השורה: ישלם עבור השנה השניה רק 260 ₪ (במידה וירשם לשנתיים מראש).
גמלאי או סטודנט: ישלם עבור השנה השניה רק 230 ₪ (במידה וירשם לשנתיים מראש).

ברוכים המצטרפים והמצטרפות לעמותה, המחדשים והמחדשות חברות!

מוזמנים לפעילויות העמותה גם מי שאינם חברים

דילוג לתוכן