מקבץ מאי 2017

מקבץ

דבר המערכת 05 2017

הכנס המדעי השביעי של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, שהתקיים בקיץ 2015, הוקדש לחקירת האופן שבו מנחי קבוצות ומטפלים קבוצתיים עוסקים בנושא של "קבוצות וזהויות". הכנס זימן חוויה לימודית מרתקת, ויצר מרחב לדיאלוג ולמפגש עם זהויות: אלו שניתנו ואלו שנבחרו, אלו שלנו כמנחים ומטפלים קבוצתיים, ואלו של חברי הקבוצות שאנו מנחות ומנחים. הכנס ביקש לתרום להמשגת הידע המצטבר בנושאים כמו משמעות הזהויות השונות של היחיד, הקבוצה והקהילה בתוך העולם של ההנחיה והטיפול הקבוצתי, באקדמיה ובשדה הטיפולי, ובכל תחומי העשייה הרלוונטיים. ואכן הוא הצליח לעורר דיון בין-מקצועי בסוגיות אלה.

בדרך שבה נבנה הכנס "קבוצות וזהויות", ניסתה העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי לקדם שיתוף פעולה בין פרטים וארגונים, תוך הדגשת הייחוד, ההתמחות והערכים של כל ארגון, ופיתוח היכולת של הארגונים והמשתתפים להסתייע זה בזה, ללמוד זה מזה, וליצור מסגרות של התפתחות מקצועית, שישלימו זו את זו ויסייעו למנחים של קבוצות ומטפלים קבוצתיים בטווח הרחב כל כך של העשייה המקצועית. מנחי הקבוצות והמטפלים הקבוצתיים שהציגו בכנס כתבו בעקבותיו מאמרים שונים, מנקודות מבט שונות, וחלקם מתפרסמים בגליון זה של כתב העת מקבץ. אנחנו מודים למחברות ולמחברים על כך שהם משתפים אותנו בניסיון ובתובנות שלהם.

זוהי גם הזדמנות נוספת להודות לד"ר סמדר בן-אשר, שערכה את מקבץ בארבע השנים האחרונות, ותרמה להתפתחותו. חלק מהמאמרים המופיעים בגליון זה עברו סקירה עוד בתקופתה. אנו מודים גם לחברות המערכת היוצאות: דורית ברנעאריאלה ברזלחוה קדושד"ר יהודית ריבקו וד"ר ניצה רסקין, שסייעו לה רבות. אנחנו מקדמים בברכה את חברות המערכת החדשות שהצטרפו בגליון זה: רחל יעקובוביץ ואלה סטולפר. עריכת הגליון נעשתה תוך כדי חיפוש אחר עורך/ת קבוע/ה לכתב העת, שימשיך לפתח את מקבץ ככתב עת מרכזי בתחום הנחיית הקבוצות.

ועכשיו למאמרים עצמם. את המאמר הפותח את הגליון חיברה שימי תלמי, שפתחה גם את הכנס המדעי בהרצאתה "מחול הזהויות", שנמסרה בנימה אישית. אחריו מופיע מאמרם של סילביה נייזברג זילברמן, שרה מצר ואריה פלט, המתארים סדנה שהנחו, אשר חגה סביב השאלה אם גם השתקה היא צורה של תקשורת. במאמר הבא מתארת אילה דקל לימוד בית מדרשי שמגויס כמנוע לפיתוח זהות אישית בעבודה קבוצתית, הפועל לפי הגישה הביבליותרפית. בהמשך, שמואל ברנשטיין כותב על הנחיית קבוצות של גברים דתיים במסגרת הכשרתם כמטפלים, מתוך גישה העושה אדפטציה מקומית לשיטה של יחסי-קבוצות (גישת "טביסטוק"). במאמר אחֵר מציגה עדה מיכל ויינשטיין את פרדוקס הספונטניות, ומתארת סדנה פסיכודרמטית שהנחתה בכנס שעסק בנושא של "מצב תודעה ספונטני". מאמר נוסף מתמקד בשאלות של תוכן-תהליך בקבוצה הגדולה, ומציג סוגיות נבחרות שעלו במהלך ההכנה של הכנס המדעי מנקודת מבטם של מספר חברי ועדת ההיגוי של הכנס המדעי – ד"ר דניאל ווייסהוטרונית שיד"ר רונית ביסון וטל אלון. הגליון נחתם עם סקירת הספרות של גלי בורמן, הבוחנת את ספרם של ד"ר יואב יגאל וד"ר רוית ראופמן, השפה ההיא: מעשיות עַם והשפה החווייתית של הנפש.

גליון זה של מקבץ מבקש להעביר לקורא מעט מזהותו המגוונת והעשירה של הכנס. אנו מקווים שבעת הקריאה בו תוכלו להתרשם מעושר הרעיונות המוצגים במאמרים, ויותר מזה, שתרגישו שהוא מהדהד את זהויותיכם, כפי שחשנו אנחנו, בכנס עצמו.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה!

טל אלון וד"ר דניאל ווייסהוט

מאמרים במקבץ

שרה מצר, סילויה נייזברג זילברמן, אריה פלט
דניאל ג'.נ. ווייסהוט, רונית שי, רונית ביסון, טל אלון
דילוג לתוכן