מקבץ דצמבר 2020

מקבץ

זום אין קורונה – התמקדות בתופעות שהתרחשו בקבוצות דינמיות שעברו לעבודה מקוונת במהלך מגפת הקורונה

מאת: אפרת ציגנלאוב ואלה סטולפר

המחקר בוחן תופעות ייחודיות שהתרחשו במעבר הפתאומי מהנחיית קבוצות במעגל, פנים אל פנים, לפורמט מקוון בתוכנת זום. המחקר מתבסס על חוויותינו מהנחיה של שבע קבוצות דינמיות, שלוש מתוכן קבוצות טיפוליות, שלוש קבוצות יחסים בין־אישיים, וקבוצת הדרכה אחת. כל הקבוצות החלו את פעילותן במפגשים פנים אל פנים, ועברו למפגשים מקוונים בתוכנת זום במהלך “הגל הראשון“ של הקורונה בישראל או בתחילת “הגל השני״ (חודשים מרץ עד יולי, 2020.) המחקר בוחן ארבעה היבטים מרכזיים של שינוי זה: הגלוי והסמוי מהעין – השפעות הגורמים הגלויים והסמויים במסך על התהליך הדינמי; תפקידו של מנחה הקבוצה כ״מארח“ – ההשלכות הדינמיות של פונקציות המנחה במעבר מהמעגל למסך; מצב הקבוצה בעת המעבר למפגשים בזום – מהן ההשפעות של השלב שבו מצויה הקבוצה ושל אופי היחסים בין משתתפיה טרם המעבר למסך על הדינמיקה הקבוצתית במהלך המפגשים בזום; קרוב ורחוק – איך משפיע המרחק הפיזי על מידת האינטימיות הרגשית המושגת במפגשים. היבטים אלו מסכמים את השינויים החלים בדינמיקה הקבוצתית בעקבות מעבר מהמעגל למסך. המאמר מציע בחינה קלינית ותאורטית נוספת של העבודה הקבוצתית המקוונת בתקופה שבה אין אפשרות לקיים מפגשים פיזיים בין אנשים. בעקבות ניתוח הממצאים מנסחות הכותבות כמה המלצות פרקטיות למנחים של קבוצות מקוונות.

אנו מודות למכללת נתניה לחברה ואמנויות על תמיכתה בפרסום מאמר זה.

מילות מפתח: הנחיית קבוצות, טיפול קבוצתי, קבוצות מקוונות, קורונה, זום

ד“ר אפרת ציגנלאוב היא פסיכולוגית חברתית־ארגונית מומחית ומנחת קבוצות; חברת סגל במכללת נתניה לחברה ואמנויות, בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה (שלוחת בני ברק) ובתוכנית הדו־שנתית להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב; יועצת ומנחת קבוצות בארגונים ציבוריים ועסקיים וכן קנדידטית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.

אלה סטולפר, .M.A, היא עו“ס, פסיכותרפיסטית, אנליטיקאית קבוצתית ומדריכה בכירה; חברת סגל בתוכנית להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב, מרצה ומדריכה במכון לאנליזה קבוצתית במוסקבה ובבית הספר לפסיכולוגיה התייחסותית בקייב; מנהלת תוכנית להנחיית קבוצות בבית הספר להכשרת עו“ס בדימול, מקימה ומנהלת מכון גרופ אנליטי בסטברופול, רוסיה.

מאמרים במקבץ

דילוג לתוכן