מקבץ דצמבר 2020

מקבץ

ממונופול לרב־שיח – הצגת מקרה בוחן של התערבות ייעוצית בגישת האנליזה הקבוצתית

מאת: עידית רוזנבאום הראל ותמר שגיב

ארגונים רבים חווים משבר בעידן הדיגיטלי כתוצאה מאובדן המרחב הפיזי ומרחב הזמן. גם היועצים הארגוניים חווים בו שינוי משמעותי: מעבר מתפקיד “היועצת היודעת“ – תפיסה הרואה ביועצת מומחית תוכן שתפקידה למצוא את הפתרון הטוב ביותר לארגון – לתפקיד “היועצת התהליכית“ שבמסגרתו אמורה היועצת לסייע לחברי הארגון למצוא את הפתרון הטוב ביותר בכוחות עצמם. המאמר מציג פיתוח מודל של התערבות ייעוצית המבוסס על עקרונות האנליזה הקבוצתית בעבור ארגון ותיק מתחום הפיננסים שעמד בפני תהליך של צמיחה והתייעלות. המשגת הארגון כרשת תקשורת שמערכת הוויסות העצמי שלה פגומה, והגדרת תפקידה של היועצת הארגונית כמנחה בקבוצה אנליטית, הובילו למודל התערבות דו־שלבי. על פי מוזל זה, בשלב הראשון מעניקה היועצת לארגון סיוע פעיל ביצירה של מרחב תקשורת המאפשר לחברי הארגון לפתח רב־שיח. כאשר נוצר מרחב זה, וחברי הארגון יכולים לפתח בתוכו רב־שיח בכוחות עצמם, עוברת היועצת לשלב השני, שבו היא מפסיקה להתערב באופן פעיל ומעודדת את חברי הארגון לייצר בעצמם את הפתרונות הנדרשים לצורך תהליך ההתייעלות של הארגון.

מקרה המבחן המוצג במאמר מדגיש את החשיבות של השלב הראשון, שבו משוקמת רשת התקשורת, ומראה עד כמה היא חיונית לארגונים המתמודדים עם הצורך לפעול במהירות ובאפקטיביות במרחבים וירטואליים, הדורשים תגובות מהירות.

תודה מיוחדת לדורית סטנגה, שהתעקשה איתנו, שכל מה שלא מדובר בקבוצה, מתנהג.

מילות מפתח: העידן הדיגיטלי, מודל התערבות ייעוצי, אנליזה קבוצתית, רשת תקשורת מסתגלת, מטריצה, מנחה קבוצה

עידית רוזנבאום־הראל, MScבהתנהגות ארגונית, היא יועצת ארגונית בכירה, מייסדת ומנהלת “שופרא“ – חברה לייעוץ ארגוני, ומומחית בליווי תהליכים של שינוי. מנחה קבוצות בארגונים. סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל־אביב.

ד“ר תמר שגיב היא חברת סגל בכיר בתוכנית להתנהגות ארגונית, בפקולטה לניהול ע“ש קולר, באוניברסיטת תל אביב. פסיכותרפיסטית, מנחת קבוצות ומדריכה. סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית, באוניברסיטת תל אביב.

מאמרים במקבץ

דילוג לתוכן