מקבץ דצמבר 2020

מקבץ

כל הקבוצה במה – התפתחות התפקיד בקבוצת תיאטרון פלייבק על פי מקנזי וליווסלי

מאת: נפתלי שם טוב, אשרת מזרחי שפירא ושושי קיסרי

תיאטרון פלייבק הוא תיאטרון אימפרוביזציה המבוסס על סיפורים אישיים וחוויות חיים. הוא יכול להתקיים במסגרת מופע שבו קבוצת שחקנים יוצרת אימפרוביזציה תיאטרונית בתגובה לסיפור העולה מהקהל, או במסגרת קבוצה שנפגשת בקביעות. בקבוצות אלו משתתפי הקבוצה יוצרים אימפרוביזציות תיאטרוניות בתגובה לסיפורים אישיים של משתתפים אחרים. הדינמיקה הקבוצתית מקבלת ייצוג ורבלי בשיח שבין המשתתפים וביחסים ביניהם, וכן מתעצבת ומשתקפת במבע התיאטרוני הגופני, המילולי והסימבולי. מכאן שהדינמיקה הקבוצתית מתהווה מתוך הסיפורים העולים בקבוצה וגם משפיעה עליהם ועל האימפרוביזציה התיאטרונית, על איכותה האסתטית ועל עומקה התרפויטי. במאמר אנו מציעים להתבונן באופן שבו גבולות התהליך הקבוצתי מורחבים באמצעות הקשר בין התפקידים הקבוצתיים של המשתתפים בקבוצה ובין התהליך המשחקי והמבע התיאטרוני. קשר זה מאפשר תהליכים תרפויטיים שמובילים להרחבת מנעד התפקידים של הפרט ויוצרים מרחב המאפשר תנועה גמישה בין התפקידים השונים, בקבוצה ובחיים. אנו נעזרים במודל של ליווסלי ומקנזי, המאבחנים ארבעה סוגי תפקידים בקבוצה – החברותי, המבני, הנזהר והשונה – כדי להתבונן בקשר ההדדי בין סוג התפקיד הקבוצתי ובין הדינמיקה המתרחשת על הבמה הקבוצתית, ואת השפעתם של אלה על התהליך הקבוצתי. קשר זה אנו בוחנים דרך שלוש עדשות: התפקיד הדרמטי, מוסכמות המשחק התיאטרוני, והמפגש המשחקי עם תוכני הסיפור. שלוש העדשות מסייעות למנחה לעמוד על הקשר וההשפעה ההדדית שבין התפקיד הקבוצתי של היחיד בקבוצת פלייבק ובין הדרמה המתחוללת על הבמה, ולפיהם לבחור אמצעים והתערבויות במרחב התיאטרוני, באופן העשוי לקדם התפתחות והרחבה של תפקידי היחידים בקבוצה.

מילות מפתח: תיאטרון פלייבק; תפקיד קבוצתי; תפקיד דרמטי; משחק; אימפרוביזציה; ליווסלי ומקנזי; הנחיית קבוצות

ד“ר נפתלי שם טוב, מרצה בכיר וראש המחלקה לספרות, לשון ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה, הוא חוקר תיאטרון ישראלי, קהילתי וחינוכי. כתב שני ספרים ומאמרים באנגלית ובעברית בנושאים אלו.

אשרת מזרחי שפירא היא פסיכותרפיסטית יונגיאנית (. )M.Aומנחת קבוצות בשילוב תיאטרון, שחקנית ומנחה בתיאטרון פלייבק. מלמדת הנחיית קבוצות במכללה האקדמית לחברה ואמנויות ובאוניברסיטת תל אביב. בעלת קליניקה פרטית.

ד“ר שושי קיסרי היא חוקרת בתחומי הטיפול בדרמה והגרונטולוגיה הקלינית ופרסמה מאמרים וספר בתחומים אלו. תלמידת בתר־דוקטורט בפקולטה לפילוסופיה, חינוך, סוציולוגיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת פדובה, איטליה, ועמיתת הוראה באוניברסיטת חיפה.

מאמרים במקבץ

דילוג לתוכן