מדיניות הפרטיות
כנס מדעי טיפול קבוצתי

מדיניות הפרטיות

העמותה להנחיה וטיפול קבוצתי ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות של העמותה המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
מדיניות פרטיות זו עומדת בפני עצמה והיא גם חלק מתקנון השימוש של האתר אשר זמין בכתובת isragrouptherapy.org.il.
למונחים המוגדרים בתקנון האתר תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האתר.
1. רישום ושימוש באתר; ביקור בסניפי החברה
1.1. במקרים מסוימים לרבות:
(א) במסגרת הרישום לאתר או מילוי כל טופס מקוון באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו;
(ב) במסגרת ביצוע רכישה באתר, בין אם התבצע רישום לאתר או לא;
(ג) במסגרת ההצטרפות לחברות בעמותה; או
(ד) בעת ביקורך במשרדי החברה; הנך עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
השדות שחובה יהיה למלא בעת שימושך באתר או במסגרת רישומך על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
1.2. כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, כתובת ה-IP שלך, מזהים דיגיטליים אחרים שלך או של המכשיר באמצעותו השתמשת באתר (לרבות כתובת MAC, Device ID ומספרי זיהוי אחרים של המכשיר), מיקומך, מוצרים שרכשת או שהתעניינת בהם, מידע או פרסומות שקראת באתר או באתרים אחרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, פעולות שביצעת באתר או שהתחלת לבצע אך טרם השלמת, פעולות שביצעת באתרים אחרים, מידע שיתקבל מאתרים ושירותים אחרים ביוזמתך (דוגמת פייסבוק, גוגל ושירותים נוספים) ועוד.
1.3. החברה תשמור את המידע במאגריה.
הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.
1.4. ככל שתמסור מידע אישי אודותיך לחברה באמצעות האתר או בעת ביקורך באחד מסניפי החברה, הינך מצהיר בזאת כי המידע כאמור, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא האחראי הבלעדי למסירת מידע זה.
2. השימוש במידע השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:
2.1. על מנת לתפעל ולנהל את הפעילות של החברה, השירותים והמוצרים שהיא מציעה ופעילות האתר;
2.2. על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות;
2.3. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
2.4. לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעם החברה, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור;
2.5. לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך, לרבות באמצעות צדדים שלישיים דוגמת סוכנויות פרסום או רשתות חברתיות (דוגמת פייסבוק וגוגל);
2.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלו.
3. העברה לצדדים שלישיים.

 

דילוג לתוכן