קול קורא - סוקרי מאמרים למקבץ

כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי

מקבץ

"מקבץ", כתב העת של העמותה הישראלית לטיפול והנחיית קבוצות, הוא כתב עת שפיט המפרסם מאמרים שעניינם בהיבטים רחבים, תאורטיים ומעשיים, של טיפול והנחיית קבוצות.

אל מערכת כתב העת מגיעים מדי שנה כמה עשרות מאמרים, שמתוכם נבחרים אלה הראויים לפרסום על פי חוות דעתם של שני סוקרים. הסקירה נעשית בשיטה של סקירה עיוורת כפולה. כל מאמר נסקר בידי שני סוקרים. הכותבים אינם יודעים מי הם הסוקרים והסוקרים אינם יודעים מי הם הכותבים, או מי הם הסוקרים האחרים. שמות הסוקרים מופיעים בכל גיליון, ללא ציון שם המאמר שסקרו. 

במרבית המקרים תרומתם של הסוקרים בהערות ובהמלצות, המאפשרות לכותב לשפר את המאמר ולהעלות את רמות ואת נגישות הקריאה אליו. בנוסף על כך עובר כל מאמר שהתקבל גם עריכה לשונית ומקצועית. 

ברצוננו להרחיב את קבוצת הסוקרים הנאמנה והמסורה התורמת במשך שנים ובעקביות למקבץ, ונשמח לקבל פניות של מעוניינים. המערכת עושה מאמץ לפזר את עבודת הסקירה בין הסוקרים השונים, כך שמספר המאמרים שמקבל כל סוקר אינה עולה על אחד או שניים בשנה. הסקירה כוללת קריאה מעמיקה של המאמר, מילוי טופס פשוט וכתיבה חופשית של הערות לשיפור המאמר (אם יש צורך בכך). 

 

דרושים!

המעוניינים להצטרף לקבוצת הסוקרים, מוזמנים למלא שאלון המיועד לסוקרים פוטנציאליים.

שאלות ניתן להפנות לדוא"ל j.mikbatz@gmail.com.

דרישות סף:

א. ידע רחב בהנחיית קבוצות או בטיפול קבוצתי.

ב. תואר שלישי או ניסיון משמעותי בפרסום אקדמי ו/או סקירת מאמרים.

דילוג לתוכן