תודות לתורמים
מלגות
תודה על תרומתך (2021)

רוב תודות על תרומתכם/ן לקרן המלגות של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

תרומתכם/ן מאפשרת לנשות/אנשי מקצוע העוסקות/ים בעבודה קבוצתית, שידם/ן אינה משגת, לקחת חלק בפעילויות העמותה ולעודד אותן/ם לתרום גם הם מהידע והניסיון שלהם/ן בתחום עיסוקן/ם הקבוצתי.

עדי ליליאור

רחל רוקח

רן נופר

רננה ירושלמי

תולי פלינט

תמר עיני להמן

תורמות/ים נוספות/ים ביקשו להשאר בעילום שם

ארנה מגידס

ברכה הדר

מיה לרנר

מרסל מור: בהוקרה ליוסי פולק היקר
שמהווה עבורי מנטור אישי ומקצועי.

נאוה שפריר

נגה מירון

עדו פלג

בברכה,

אהוד דנקר, יו"ר ועדת מלגות

תודה על תרומתך (2020)

רוב תודות על תרומתכם/ן לקרן המלגות של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

תרומתכם/ן מאפשרת לנשות/אנשי מקצוע העוסקות/ים בעבודה קבוצתית, שידם/ן אינה משגת, לקחת חלק בפעילויות העמותה ולעודד אותן/ם לתרום גם הם מהידע והניסיון שלהם/ן בתחום עיסוקן/ם הקבוצתי.

מיכל אורן

מרים ארז

נעמי דטנר

סמדר זעירא

רחלי לזר

רן נופר

שירה כהן מבטח

 תורמות/ים נוספות/ים ביקשו להשאר בעילום שם

אריאלה בארי בן ישי

דינה יפה

דלית פישר

וורוד סעד

חגי יואל

חסינטו ענבר

ליאורה אריאל

לילי לב וייסברגר

בברכה,

אהוד דנקר, יו"ר ועדת מלגות

תודה על תרומתך (2019)

רוב תודות על תרומתכם/ן לקרן המלגות של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

תרומתכם/ן מאפשרת לנשות/אנשי מקצוע העוסקות/ים בעבודה קבוצתית, שידם/ן אינה משגת, לקחת חלק בפעילויות העמותה ולעודד אותן/ם לתרום גם הם מהידע והניסיון שלהם/ן בתחום עיסוקן/ם הקבוצתי.

עדו פלג

עדי ליליאור

רחל רוקח

רן נופר

רננה ירושלמי

תולי פלינט

תמר עיני להמן

תורמות/ים נוספות/ים ביקשו להשאר בעילום שם

אורנה מגידס

אריאל ודאי

אריאלה אביר זוהר

אריאלה בארי בן ישי

אריאלה ברזל

ברכה הדר

דפנה בראשי אייזן

חגי יואל

חוה קדוש

חוסה בבצ'יק

ד"ר חסינטו ענבר: לזכר אימי ז"ל, שורדת השואה,
שזכתה להכיר את מדינת ישראל והשגיה.

ועדת מלגות

אהוד דנקר וחגי יואל

דילוג לתוכן