הנחיות כתיבה למקבץ

כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי

מקבץ

קול קורא לפרסום מאמרים בכתב העת "מקבץ" 

העמותה הישראלת להנחייה ולטיפול קבוצתי מוציאה לאור את "מקבץ" כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי. כתב העת נועד לתת במה רחבה למחקרים ועבודות תיאורטיות בתחום הקבוצות תוך הדגשת המפגש בין התיאוריה, לקליניקה ולשדות החברתיים המגוונים שבהן פועלות באופן מקצועי קבוצות טיפוליות ואחרות. "מקבץ" מפרסם עבודות שדה חדשניות שיש בהן תיאור של תופעות מחיי הקבוצה: קבוצות התנסותיות, לימודיות, הדרכתיות, טיפוליות או כל קבוצה אשר בה מתרחשים תהליכים מובנים או ספונטניים בעזרת הנחייה מקצועית. בנוסף יתקבלו לכתב העת תגובות למאמרים שפורסמו ב"מקבץ", סקירות ספרות וביקורת על פרסומים בארץ ובעולם הקשורים בעבודה קבוצתית. המאמרים המתקבלים למערכת עוברים שיפוט עיוור ע"י שניים מהסוקרים וכן עריכה לשונית מקצועית. בשנים אלו כתב העת מתפרסם במהדורה מקוונת בלבד.

הנחיות להגשת מאמר

– כתב העת "מקבץ" מקבל עבודות מקוריות בלבד, אשר לא פורסמו קודם בשפה העברית וכתובות בשיטת APA. 

– המאמרים יהיו באחת מתוך שלוש קטגוריות:

א. מחקרים (איכותניים, כמותיים ומשולב) וסקירות ספרות – עד 6000 מילים 
ב. מאמרי פרספקטיבה ותיאורי מקרה ותופעות – עד 4000 מילים 
ג. ביקורת ספרים – עד 1000 מילים 

– היקף המאמרים, כולל כותרת, תקציר ומקורות, לא יעלה על מספר המילים המצוין לעיל. הכותרת, מילות המפתח והתקציר, שהם בשפה האנגלית, לא נספרים לצורך זה.

– המערכת מבקשת מן הכותבים להקדיש תשומת לב מיוחדת להגנה על אלמוניות המטופלים המתוארים במאמרים, תוך התחשבות בכללי האתיקה והחוק.

יש להגיש ארבעה מסמכים:

1. מסמך עם פרטי הזיהוי (בעברית):

מסמך זה יכלול את

א. שם המאמר

ב. שם המחבר(ים)

ג. תיאור(י) מחבר(ים) של עד 35 מילים כל אחד, אשר כולל שיוך מוסדי אם יש (שם המוסד + פקולטה או חוג) והתואר האקדמי של מחברי המאמר (פרופסור, ד"ר, סטודנט לדוקטורט, פרופסור אמריטוס וכו'), תוך התייחסות למידע שרלוונטי למאמר.

ד. פרטים ליצירת קשר (טלפון ודוא"ל).

ה. במקרים הבאים ניתן להוסיף משפט: א. המאמר מהוות חלק מעבודת דוקטורט או תיזה (תוך פרטים מלאים); ב. המאמר פורסם קודם בשפה אחרת (תוך פרטים מלאים); ג. מעוניינים להודות לאדם או מוסד זה או אחר. 

2. מסמך עם גוף המאמר ומקורות (אנונימי):

– יש להגיש את המאמר ללא פרטים מזהים של המחבר(ים).

– המאמר יהיה בגרסת וורד, עם עמודים ממוספרים.

– בראש המסמך תופיע כותרת המאמר; מומלץ שאורכה לא תעלה על 12 מילים.

– מתחת יופיע תקציר בהיקף של 150-200 מילים וכן עד 8 מילות מפתח.

– לצורך כתיבת התקציר ניתן להשתמש בהנחיות לכתיבת תקציר על פי APA.

– לאחר מכן יופיע גוף המאמר, אשר יכלול לפחות את הפרקים הבאים: מבוא, דיון וסיכום.

– נא לשים לב שב'מקבץ' אנו נמנעים עד כמה שניתן מהערות שולים.

– תמונות וטבלאות ניתן להכניס לתוך הטקסט על פי ההנחיות לטבלאות ותמונות.

– בסוף תופיע רשימת המקורות. ניתן להיעזר בהנחיות לכתיבת מקורות על פי APA.

3. מסמך עם כל הטקסט באנגלית:

מסמך זה יכלול עד 260 מילים, כולל תקציר המאמר, כותרת, מילות מפתח ותיאור עצמי של הכותב/ים, על פי החלוקה הבאה:

– תקציר המאמר – עד 200 מילים.
– כותרת – עד 18 מילים.
– מילות מפתח – עד 8 מילים.
– תיאור עצמי – עד 35 מילים.

לשני כותבים או יותר, יש לכתוב את תיאורי המחברים כך שסה"כ המילים באנגלית לא יעלה על 300 מילים.

– יש להגיש את התקציר באנגלית נאותה.

4. מסמך העברת זכויות פרסום:

– יש להוריד מהאינטרנט את טופס זכויות יוצרים (למטה), לחתום, לסרוק ולהעביר יחד עם המאמר.

כאן ניתן למצוא הנחיות להגשת סקירת ספר.

שימו לב, אנו מקבלים סקירות ספרים באופן סלקטיבי. 

אנו מזמינים אתכם, לשתף בניסיונכם ובידע ולפרסם ב"מקבץ".

את המאמרים ניתן לשלוח למערכת "מקבץ": j.mikbatz@gmail.com

כאן ניתן למצוא מידע על תהליך הקבלה של מאמר לכתב העת "מקבץ".

דילוג לתוכן