מקבץ נובמבר 2022

גליון 27
מקבץ

"הרם עוגן": יישום עקרונות האנליזה הקבוצתית בקבוצת נוער בסיכון והשפעתם על המפגש בין רגשות למילים

מאת: אילת זהבי

המאמר מתאר קבוצה דינמית בשם "הרם עוגן", שחבריה היו בשנתם האחרונה במסגרת חוץ־ביתית. הקבוצה התקיימה במהלך שנתם האחרונה של חבריה בפנימייה, והמאמר מתבסס על ראיונות שהתקיימו עם חבריה לאחר שסיימו את המסגרת הפנימייתית. המפגשים הקבוצתיים, שהתקיימו אחת לשבוע, אפשרו לנערים לנהל שיחה פתוחה שנגעה בעולמם הפנימי ובחיבורים ביניהם. המפגשים עסקו בנפרדות של משתתפי הקבוצה ממשפחות המוצא שלהם, באתגרים הכרוכים בשהותם במסגרת חוץ־ביתית, ובמשמעות של שייכותם לקבוצת השווים בפרט, ולעולם בכלל. הקבוצה העניקה מרחב משמעותי למפגש בין הרגשות של החניכים לבין המשגתם במילים. המאמר מציג ספרות עדכנית העוסקת בייחודיות של מסגרת חוץ־ביתית כמרחב פוטנציאלי ברוח הגותו של דונלד ויניקוט, ומתעמק בשאלות הקשורות לעבודה קבוצתית במסגרת פנימייתית על פי גישת האנליזה הקבוצתית. הוא מציע ניתוח של הקבוצה דרך שלוש תמות נבחרות מתחום האנליזה הקבוצתית שעלו בקבוצה: הכאן והעכשיו, אחאים בקבוצה, והיכל המראות. בנוסף הוא בוחן את הסוגיה של התאמת עקרונות האנליזה הקבוצתית לפנימייה לנוער במצבי סיכון, וטוען כי המסגרות החוץ־ביתיות הן עוגן לקבוצה הביולוגית של החניך, ובכוחן לאפשר את השינוי שהן שואפות אליו, ואף להרחיבו.

מילות מפתח: מסגרת חוץ־ביתית, שחזור מתקן, אדמיניסטרציה דינמית, כאן ועכשיו, היכל המראות, אחאים בקבוצה, מרחב פוטנציאלי, אנליזה קבוצתית

אילת זהבי, MSW , היא עובדת סוציאלית קלינית, מנחת קבוצות ומטפלת קבוצתית בארגונים ובקליניקה פרטית, חברת סגל במכללה האקדמית לחברה ואומנויות שבנתניה ובתוכנית להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב, וחברה במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.

מאמרים במקבץ

דילוג לתוכן