מקבץ נובמבר 2022

גליון 27
מקבץ

א־סימטריה בקו־הנחיה של קבוצות נוער בסיכון על־ידי עובד סוציאלי ואיש חינוך

מאת: יפעת זעירא ברש"ח והללי פסח

המאמר מנתח יחסי קו הנחיה א־סימטריים מובנים וייחודיים בין מנחים בקבוצות לפיתוח רגשי שהתקיימו בכפר הנוער "נירים". הקבוצות נפגשו אחת לשבוע במשך שלוש שנים, ומשתתפיהן השתייכו לקבוצות קטנות שקיימו פעילויות שונות בכפר ומחוצה לו. צמד המנחים בכל קבוצה כלל מדריך אישי שעבד עם הקבוצה ביום־יום ועובד סוציאלי שהיה שייך לצוות הטיפול בכפר. המחקר בוחן את יחסי הקו בין המנחים ואת האתגרים שעלו במפגשים בין שתי הפרופסיות השונות, המתבססות על תפיסות עולם שונות. הבחינה מצביעה על התרומה של שונות זו להצלחת הקבוצות שהכילו אוכלוסייה מורכבת. היא מתבססת על שישה ראיונות עומק שנערכו עם שלושה צמדי מנחים, וגוזרת מהם תמות מרכזיות. הראיונות מלמדים על שלושה סוגים של מתחים שמאפיינים את עבודת הקו, והמאמר בוחן את האתגרים הטמונים ביחסי קו א־סימטריים מובנים, שבהם מנחה אחד הוא איש חינוך והאחר המטפל, וכן מנחה אחד הוא בתפקיד "מארח" והשני "מתארח". בסיום דן המאמר במתח בין הרצון לבנות קשר לבין הקושי ביצירתו. בנוסף מצביע המאמר על שלושה שלבים ייחודיים שמנחים בקבוצות עם הנחיה א־סימטרית בקו נדרשים לעבור במהלך בניית היחסים שלהם: שלב גיבוש הזהות; שלב פתיחת הדלת והיווצרות של טריאדה; ושלב בניית השותפות.

המחברות מבקשות להודות לחגית שחר על ההזדמנות ללמידה, ועל הליווי והדחיפה קדימה.

מילות מפתח: קו הנחיה, נוער בסיכון, הנחיית קבוצות, הנחיה א־סימטרית, טיפול מוסדי, מחקר איכותני, קבוצות לנוער

יפעת זעירא ברש"ח, MSW , היא עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית. במשך עשור הנחתה קבוצות של פיתוח רגשי בכפר הנוער נירים. כיום היא מדריכה עובדים סוציאליים ומדריכים בארגון.

הללי פסח, MSW , היא עובדת סוציאלית. במשך אחת־עשרה שנים הנחתה קבוצות של פיתוח רגשי בכפר הנוער נירים. כיום היא מדריכה עובדים סוציאליים ומדריכים בארגון.

מאמרים במקבץ

דילוג לתוכן