מקבץ נובמבר 2022

גליון 27
מקבץ

עבודה קבוצתית ביקורתית במרחבים דיפוזיים: סיפור ההקמה של קהילת הלביאות

מאת: נועה פטרושקה אפק

בעשורים האחרונים הרחיב הטיפול הקבוצתי ה"קלאסי" את שיטות הטיפול ופתח את הדלת למגוון מתודות במטרה לתת מענה לאוכלוסיות ולצרכים שונים. המאמר מדגים שימוש בכלים מעולם הקבוצות במרחבים המאפיינים את הטיפול המוסדי בנוער. באמצעות הצגת המקרה של "קהילת־לביאות", המטפלת באימהות צעירות חסרות עורף משפחתי ובילדיהן, מראה המאמר כי השימוש בכלים של טיפול קבוצתי במרחבי עבודה שמוגדרים כדיפוזיים, מרחבי התערבות "של החיים", מתוך פרספקטיבה ביקורתית־פמיניסטית, נושא פוטנציאל תרפויטי ייחודי. המאמר מציג את הקשיים שאיתם מתמודדות הצעירות הנמצאות בהצטלבות מיקומי שוליים, את פוטנציאל השינוי הגלום בתקופת חיים זו, ואת המענה שהקהילה מספקת לחברותיה. במקרה של "לביאות", הקבוצה משמשת כמרחב למניעת העברה בין־דורית של הטראומות שעברו הצעירות, שרובן היו בעברן נערות על רצף הסיכון, והיא עושה זאת באמצעות שני עקרונות טיפוליים: עקרון הבחירה ועקרון הקהילתיות. אף על פי שהמבט הביקורתי המוצע במאמר רווי במורכבויות, בדילמות ובמה שיוצג כ"לכלוך", הוא מאפשר מרחב מיטיב בעל עוצמות והזדמנויות טיפוליות מעמיקות. גישה זו עשויה להתאים גם למסגרות פנימייתיות לנוער בסיכון, וכן למסגרות בעלות אופי כוללני.

מילות מפתח: טיפול קבוצתי, השמה חוץ־ביתית, טיפול במרחב החיים, הצטלבות מיקומי שוליים, עבודה סוציאלית פמיניסטית־ביקורתית, אימהות צעירות, צעירות חסרות עורף משפחתי

נועה פטרושקה אפק, MEd, MSW , היא מנחת קבוצות, המייסדת והמנהלת של קהילת לביאות: בית לאימהות חסרות עורף משפחתי של עמותת "מקום". בעברה הובילה צוותים חינוכיים לנוער במצבי מצוקה וסיכון ברשות חסות הנוער.

מאמרים במקבץ

דילוג לתוכן